Per què estudiar a l'ILF?

Per què estudiar a l'ISLB? 

L'Institut de Litúrgia ad instar facultatis de l'Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona t'ofereix unes condicions molt favorables en un entorn pensat per poder presentar-te una oferta formativa de qualitat amb professors especialitzats que estaran sempre a prop teu en aquest recorregut.
 
A més, trobaràs aspectes que fan de l'ISLB un lloc incomparable per a formar-te:
 
 1. L'Institut de Litúrgia és l'únic d'aquestes característiques que imparteix les classes en llengua castellana.
       
 2. Duem a terme un servei de formació litúrgica a nivell universitària, en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior, amb reconeixement civil a l'Estat espanyol, posant l'accent en la teologia litúrgica i en la seva pedagogia.
   
 3. Vinculats al Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, ​​oferim una formació especialitzada que cultiva l'art de celebrar (ars celebrandi) com a forma de viure i transmetre la litúrgia.
   
 4. Els nostres estudis de teologia litúrgica, d'història de la litúrgia i de pastoral litúrgica ajuden a pensar i celebrar una litúrgia viva, significativa i participativa segons els principis fonamentals de la constitució Sacrosanctum Concilium del concili Vaticà II i els documents de la reforma litúrgica.
   
 5. Tenim una especial sensibilitat i dedicació cap a Amèrica Llatina i Àfrica, com a fruit d'una aposta missionera de l'Arxidiòcesi de Barcelona. En aquest sentit, tenim un conjunt d'alumnes realment internacional, que arriba fins i tot des d'Àsia.
   
 6. Hi trobaràs un equip de professors altament competent i rebràs una formació personalitzada.
   
 7. L'ambient de fraternitat sacerdotal entre tots els actors de l'ISLB, una acollida pastoral i ajuda per finançar els estudis