El nostre doctorat

Doctorat 

S'ofereix als graduats en teologia de la mateixa Facultat de Teologia de Catalunya, especialment de l'ISLB, i als graduats en litúrgia o en teologia en altres centres i facultats eclesiàstiques. Es pretén ajustar al màxim els cursos al perfil del doctorand i al tema de la seva tesi.

Crèdits exigits: 17.50 ECTS

Crèdits ofertats: 38.00 ECTS
 

Assignatures del doctorat

 

 • Metodologia de la investigació litúrgica
 • Iniciació a les fonts de la litúrgia romana
 • Seminari quadriennal de patrística
 • La litúrgia en el pensament de Mons. Pere Tena
 • La litúrgia i el ministeri ordenat en la teologia d'Ignacio Oñatibia
 • Arqueologia cristiana
 • Els llibres de l'actual forma extraordinària del ritu romà
 • Principis de crítica textual
 • Teologia de les anàfores i de l'eucologia del missal romà
 • Les Instruccions d'aplicació de la reforma litúrgica del Concili Vaticà II
 • Basíliques i baptisteris
 • Litúrgia i mitjans de comunicació social
 • Paleografia i diplomàtica
 • Religiositat popular