Autoritats acadèmiques

Institut Superior de Litúrgia ad instar facultatis

 

Presidència i vicepresidència

President: Dr. Gabriel Seguí i Trobat, msscc

Vicepresident: N. N.

 

Òrgans de govern

Consell d'Institut

El Consell d'Institut està format per professors ordinaris, extraordinaris, altres professors i alumnes:

Professors ordinaris:

 • Dr. Jordi Font i Plana
 • Dr. Jaume González Padrós
 • Dr. Adolfo Lucas Maqueda
 • Dr. Manuel Fernando Sedano López
 • Dr. Gabriel Seguí i Trobat, msscc
 • Dr. Rafael Serra Abellà
 • Dr. Ignacio Tomás Cánovas

 

Professors extraordinaris: 

 • Dr. Antonio Astigarraga Mateos
 • Dr. Gonzalo Matías Guzmán Karadima
 • Dr. Diego León Fioravanti
 • Dr. Emilio Rueda Ramos

 

Dos professors, representant els professors encarregats de curs

Dos alumnes, representant l’alumnat

Un oficial de l'Institut

 

Consell Permanent

L'Institut Superior de Litúrgia ad instar Facultatis està acabant de formar els seus òrgans de govern, i és per aquest motiu que queden alguns càrrecs no nomenats. Durant el curs 2020/2021 s'aniran composant.

President: Dr. Gabriel Seguí i Trobat, msscc

Vicepresident: N. N.

Consellers: N. N.

Delegats dels alumnes: N. N.

Secretari: N. N.