Any II - B

La programació dels estudis del bienni de llicència en Litúrgia es distribueix en dos anys (any A i any B), dividits en dos semestres (d’octubre a gener, i de febrer a maig).  

L' Any II - B es va impartir durant el curs 2020/2021 i es tornarà a impartir el curs 2022/2023

Any II - B (60 ECTS)

a) Assignatures troncals (40 ECTS)

 • Teologia de la litúrgia (4.5 ECTS)
 • Estructura de la celebració eucarística. El culte eucarístic (4 ECTS)
 • Pneumatologia litúrgica (3 ECTS)
 • Fonts i interpretació de les anàfores orientals i occidentals (3 ECTS)
 • Mariología litúrgica: les misses de la Verge i el culte marià (3 ECTS)
 • Introducció a l'any litúrgic, al calendari i al martirologi (4,5 ECTS)
 • El Caeremoniale episcoporum (3 ECTS)
 • Litúrgia, música i cant (3 ECTS)
 • L'espai celebratiu: litúrgia i arquitectura (3 ECTS)
 • Lineamenta liturgica dels episcopats llatinoamericans i del CELAM (3 ECTS)
 • Espiritualitat litúrgica (3 ECTS)
 • Pastoral litúrgica (3 ECTS)

 

b) Assignatures optatives (6 ECTS)

 • Litúrgia i pietat popular (3 ECTS)
 • Formes musicals litúrgiques (3 ECTS)
 • Normativa actual sobre la música litúrgica (3 ECTS)
 • Dret litúrgic (3 ECTS)
 • Litúrgia i mitjans de comunicació social (3 ECTS)
 • Basíliques i baptisteris segons les fonts litúrgiques i els testimonis arqueològics (3 ECTS)
 • Fonts i llibres de l'actual forma extraordinària del ritu romà (3 ECTS)

 

c) Seminaris (3 ECTS)

 • La litúrgia en el pensament de Mons. Dr. Pere Tena (3 ECTS)
 • Seminari d'historiografia litúrgica: principals enfocaments d'interpretació de les fonts litúrgiques (3 ECTS)
 • Seminari d'homilètica (3 ECTS)
 • Temes d'interès general per a la litúrgia II (3 ECTS)

 

d) Examen comprensiu i tesina (11 ECTS)

 • Examen comprensiu (2 ECTS)
 • Tesina (9 ECTS)