Any propedèutic

L'any propedèutic consta de 60 ECTS, es cursa abans de començar els 120 ECTS del màster i està pensat per millorar l'ús i aprenentatge de les llengües clàssiques. Les assignatures que s'hi cursen són les següents:

a) Assignatures troncals (42 ECTS)

 • Llatí (10 ECTS)
 • Grec (5 ECTS)
 • Llengua moderna (5 ECTS)
 • Introducció a la lectura de textos i autors litúrgics (4 ECTS)
 • Introducció a la ciència litúrgica (3 ECTS)
 • Panorama general de les litúrgies cristianes (3 ECTS)
 • Introducció a la constitució Sacrosanctum concilium: "sana tradició i legítim progrés" SC 23 (3 ECTS)
 • Litúrgia i Bíblia: teologia de la Paraula de Déu (3 ECTS)
 • Introducció a la notació musical (3 ECTS)
 • Metodologia de la investigació litúrgica (3 ECTS)

b) Assignatures optatives (3 ECTS)

 • Introducció a la llengua copta (3 ECTS)
 • Introducció a la llengua siríaca (3 ECTS)

c) Pràcticum (9 ECTS)

d) Tutories (6 ECTS)

 

El curs 2021/2022 està estructurat de la següent manera:
 

PRIMER SEMESTRE (del 13 d'octubre de 2021 al 14 de gener de 2022)

Cursos d'introducció a l'especialització

 • Introducció a la lectura de textos i autors litúrgics [assignatura anual] [6LCP01] (4 ECTS)
  • Prof. Gabriel Seguí
  • Dijous, del 14 d'octubre al 13 de gener – De 12,10 a 13,55 h 
 • Metodologia de la investigació litúrgica [6LCP02] (3 ECTS)
  • Prof. Gonzalo Guzmán
  • Dimarts, del 26 d'octubre a l'11 de gener – De 16,00 a 16,50 h 
 • Panorama general de les litúrgies cristianes [6LCP03] (3 ECTS)
  • Prof. Emili Villegas
  • ​Dijous, del 14 d'octubre al 13 de gener – D’11,15 a 12,05 h (3 ECTS)  
 • Introducció a la notació musical [6LCP09] (3 ECTS)
  • Prof. Sergi Zauner
  • Dimarts: 26 d'octubre; 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre; 14 i 21 de desembre, 11 de gener – De 17,00 a 20,00 h 
 • Introducció a la Constitució Sacrosanctum concilium: Sana tradició i legítim procés (SC 23) [6LCP08] (3 ECTS)
   • ​Prof. Manuel Fernando Sedano [curs intensiu – modalitat presencial]
   • Per determinar – En horari lliure, matí i tarda (cf. quadre d’horaris, p. per determinar) (3 ECTS)

 

Cursos de llengües

 • Llatí A1-C2 [assignatura anual [6LCPLC] (10 ECTS anuals)
  • Profs. David Solé i Jordi Margarit
  • Dilluns, dimarts i dijous, del 14 d'octubre a l'13 de gener
   • Prof. David Solé: dilluns, de 16,00 a 17,45 h; dimarts, de 10:05 a 10:55 h; dijous, de 9:10 a 10:00 h [turotia]
   • Prof. Jordi Margarit: dimarts, de 16,00 a 16,50 h, i dimecres, de 9,10 a 10,00 h i d’11,15 a 12,05 h
     
 • Grec A1-A2 [assignatura anual] [6LCPGA] (5 ECTS anuals)
  • Prof. Sergi Grau
  • Dimarts i dimecres, del 13 a l'11 de gener (dimarts, d'11:15 a 13:00 h; dimecres: de 10:05 a 10:55 h [tutoria] 

 

Horari CURS PROPEDÈUTIC - 1r. SEMESTRE 2021-2022

 

SEGON SEMESTRE (del 7 de febrer al 3 de juny de 2022)

Cursos d'introducció a l'especialització

Cursos de llengües

 • Llatí A1-C2 [assignatura anual] [6LCPLC] (10 ECTS anuals)
  • Profs. David Solé i Jordi Margarit
  • Dilluns, dimarts, dimecres i dijous, del 7 de febrer al 2 de juny
   • Prof. David Solé: dilluns, de 16,00 a 17,45 h, i dijous, de 9:10 a 10:00 h i de 10:05 a 10:55 h [tutoria]
   • Prof. Jordi Margarit: dimarts, de 16,00 a 16,50 h, i dimecres, de 9,10 a 10,00 h i d’11,15 a 12,05 h
 • Grec A1-A2 [assignatura anual] [6LCPGA] (5 ECTS anuals)
  • Prof. Sergi Grau
  • Dimarts, del 8 de febrer al 31 de maig - De 10:05 a 10:55 h [tutoria] i d'11:15 a 13:00 h

 

Seminari

 

Horari CURS PROPEDÈUTIC - 2r. SEMESTRE 2021-2022