Matrícula

Matriculació
De l’11 al 29 de juliol – D’11 a 13 h

De l’1 al 15 de setembre – D’11 a 13 h (de dilluns a divendres) i de 17 a 19 h (de dilluns a dijous

(Agost tancat per vacances)

 

1.- Admissió i Matriculació d’alumnes nous

Per matricular-se per primera vegada com a alumnes, cal presentar-se a la secretaria de l'ILF amb els següents documents:
  • La sol·licitud d’ingrés [podeu baixar-lo aquí]
  • 1 fotografia de la mida i tipus DNI.
  • Fotocòpia DNI
  • Alumnes ordinaris: certificats corresponents als estudis requerits per a l’admissió en els centres superiors universitaris (cal portar els documents originals).
  • Alumnes extraordinaris: certificats dels estudis realitzats (cal portar els documents originals)             

 Convalidacions

En cas d’haver cursat estudis teològics o filosòfics en una altra Facultat o Centre Superior, l’alumne podrà demanar-ne el reconeixement prèvia entrevista amb el vicedegà de la Facultat (cal presentar els certificats originals i els programes de les assignatures cursades). 
 

2.- Matriculació d'alumnes ja matriculats d'altres cursos

Només es podran matricular online entre l'11 de juliol al 15 de setembre de 2022 a través de l'àrea reservada
 
   
En aquest vídeo t'expliquem els passos per matricular-te onilne 
 
Els alumnes ja matriculats en altres cursos que es matriculin fora del període de matriculació hauran de demanar dispensa al vicedegà i hauran d'abonar un recàrrec de 70€