Biblioteca BPEB

La Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona (BPEB) és la biblioteca pública més antiga de la ciutat (1775). És una entitat dependent de l’Arquebisbat de Barcelona, gestionada per una Junta formada pels representants del Seminari Conciliar de Barcelona, la Facultat de Teologia de Catalunya, la Facultat de Filosofia de Catalunya (Universitat Ramon Llull) i l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i regida per uns estatuts que daten de 1986. 

 

VÉS AL WEB DE LA BIBLIOTECA