Autoritats acadèmiques

Institut de Litúrgia ad instar facultatis

 

Presidència i vicepresidència

President: Dr. Gabriel Seguí i Trobat, MSSCC

Vicepresident: Dr. Jordi Font i Plana

 

Òrgans de govern

Consell d'Institut

El Consell d'Institut està format per professors ordinaris, extraordinaris, altres professors i alumnes:

Professors ordinaris:

  • Dr. Jordi Font i Plana
  • Dr. Jaume González Padrós
  • Dr. Adolfo Lucas Maqueda
  • Dr. Manuel Fernando Sedano López
  • Dr. Gabriel Seguí i Trobat, msscc
  • Dr. Rafael Serra Abellà
  • Dr. Ignacio Tomás Cánovas

 

Professors extraordinaris: 

  • Dr. Antonio Astigarraga Mateos

 

Dos professors, representant els professors ad docendum i els encarregats de curs

Dos alumnes, representant l’alumnat

Un representant del personal no docent

 

Consell Permanent

L'Institut Superior de Litúrgia ad instar Facultatis està acabant de formar els seus òrgans de govern, i és per aquest motiu que queden alguns càrrecs no nomenats. Durant el curs 2020/2021 s'aniran composant.

President

Dr. Gabriel Seguí i Trobat, MSCC 

Vicepresident

Dr. Jordi Font i Plana

Consellers

Dr. Adolfo Lucas Maqueda
Dr. Manuel Fernando Sedano López


Delegat dels alumnes

Mn. Januaries Nzioki Mutinda

Secretari

Dr. Jaume González Padrós