Autoritats i professors

Autoritats i professors 

Autoritats

Gran Canceller de l'Ateneu Universitari Sant Pacià
 
Excm. i Rvdm. Sr. Joan Josep Omella Omella, Arquebisbe Metropolità de Barcelona

Rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià
 
Dr. Armand Puig i Tàrrech
 
Degà-president de la Facultat de Teologia de Catalunya
 
Dr. Joan Planellas i Barnosell
 
Director de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona
 
P. Dr. Gabriel Seguí i Trobat, msscc
 
Vicedirector
 
Dr. Jordi Font
 
Secretari acadèmic
 
Dr. Francesc Xavier Parés 
 
Secretari administratiu
 
Sr. Jordi Prada
 

Professors

 
Ordinaris
 
Dr. Jaume González Padrós 
 
Extraordinaris
 
Dr. Jordi Font
Dr. Gabriel Seguí, msscc. 
 
Encargats de curs
 
Lic. Joan Torra
P. Dr. Jordi Latorre, sdb
Dr. Rafael Serra
 
Convidats d'altres facultats o centres superiors
 
Lic. Salvador Aguilera
Dr. Jaume Aymar
Lic. Joan Baburés
Lic. Carles Elias 
Lic. Narcís Figueras
P. Lic. Ignasi Fossas, O.S.B.
Dr. Aurelio García
Lic. Francisco García Baca
Dra. Cristina Godoy
Dr. Adolfo Lucas
Lic. Àlex Marzo
Dr. Joaquim Meseguer
Dr. Pere Montagut
Lic. Joan Obach
P. Dr. Jordi-Agustí Piqué, O.S.B.
Lic. Josep Queraltó
Dr. Gabriel Ramis
Dr. Albert Viciano
 
EMÈRITS
 
Dr. Gabriel Bayés, sj.
Dr. Pere Farnés
Dr. Miquel dels Sants Gros
Dr. Joan Guiteras
Dr. Francesc Xavier Parés

 

LA FIGURA DE MONS. DR. PERE TENA GARRIGA (1928-2014)
 
Va estudiar al seminari de Barcelona i a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Era una autoritat reconeguda mundialment en el camp de la litúrgia. A Barcelona, ​​essent encara sacerdot, va fundar el prestigiós Centre de Pastoral Litúrgica (CPL), que ha tingut una gran influència en l'aplicació de la reforma del concili Vaticà II, primer en l'àmbit català i després en tot l'àmbit d'Espanya i fins i tot en el món llatinoamericà, especialment per mitjà de la revista Phase, publicada en castellà.
 
Va ser cridat a treballar en la Cúria romana, des de 1987 a 1993 on va ser sotssecretari de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, on va fer una gran tasca.
 
El 1993 va ser nomenat per Joan Pau II bisbe titular de Cerenza i auxiliar de l'arquebisbe de Barcelona, ​​el cardenal Ricard M. Carles. Donada la importància de la seva especialitat en litúrgia, des de 1997 va ser president de la Comissió de Litúrgia de la Conferència Episcopal Espanyola. Va destacar com un teòleg i un pedagog de la litúrgia; en els seus judicis, mesurat, sempre fidel a l'Església i atent als signes dels temps.
 
Va ser director de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, ​​i allà va deixar la seva empremta en l'estil de l'ensenyament i la vivència de la litúrgia.
Des de l'any de la seva mort, el Centre de Pastoral de Litúrgia de Barcelona concedeix el Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica.