Organització de l'LF

 

Departaments

Els departaments de l'ILF estan actualment en constitució. Durant el curs 2020/2021 s'aniran constituint sota aquestes temàtiques:

1. Litúrgia i Teologia sacramentària
2. Història de la Litúrgia, Fonts litúrgiques i Patrística
3. Filologia llatina i grega

  

 

Òrgans d'assessorament 

- Consell de Caps de Departament

 

Seminaris 

Els seminaris de l'ILF també estan en constitució. Durant el curs 2020/2021 s'aniran composant des d'aquestes àrees d'investigació:

 

1. Litúrgia hispànica
2. La teologia litúrgica en l’obra de Mons. Pere Tena i Garriga
3. Música litúrgica