Sobre l'ISBL

Historia i itinerari de l'Institut Superior de Liturgia de Barcelona

La Província Eclesiàstica Tarraconense s'honora d'una llarga tradició d'interès per a l'estudi científic i la promoció pastoral de la Litúrgia de l'Església. Des dels inicis del moviment litúrgic contemporani, i sota la direcció immediata de l'episcopat d'aquesta província eclesiàstica, es va establir, al Congrés Litúrgic de Montserrat l'any 1915, un complet pla de treball destinat a desenvolupar les consignes del papa Pius X sobre la participació activa dels fidels en els sagrats misteris. Els fruits d'aquest treball pastoral van ser notables, i entre ells destaca la publicació de revistes especialitzades i altres publicacions, tant per a l'estudi com per a la iniciació popular i instruments de participació dels fidels.

Seguint aquesta tradició eclesiàstica catalana, i en íntima sintonia i col·laboració amb el moviment litúrgic que a Europa va precedir immediatament la reforma litúrgica del Concili Vaticà II, el Centre de Pastoral Litúrgica va ser fundat, l'any 1958, en l'aleshores diòcesi de Barcelona . Aquesta institució va emprendre un seguit d'activitats, entre les que hi havia, des de l'any 1964, la promoció de l'Institut de Litúrgia, en el qual es van agrupar per a la docència els membres del Centre de Pastoral Litúrgica que havien cursat estudis als centres universitaris especialitzats.

Des de la inauguració de la Facultat de Teologia de Catalunya el 1967, l'Institut de Litúrgia hi va treballar en col·laboració. Això va fer possible que la Facultat de Teologia pogués oferir l'especialització en litúrgia dins el conjunt de les seves especialitzacions de segon i tercer cicle. Aquesta col·laboració es va concretar institucionalment en la vinculació de l'Institut a la Facultat el 1984.

La conveniència d'oferir estudis d'especialització litúrgica amb major amplitud i profunditat, portà a promoure la incorporació de l'Institut de Litúrgia, ​​a la Facultat de Teologia de Catalunya, com a Institut Superior especialitzat amb la seva deguda autonomia, i erigit canònicament com a tal per la Congregació per a l'Educació Catòlica, per decret del 15 d'agost del de 1986.

L'Institut Superior de Litrugia de Barcelona (ISLB), especialitzada en l'estudi de liturgia a Barceona, organitza també, en el camp no acadèmic, cursos monogràfics o sistemàtics de formació permanent, d'iniciació, conferències o sessions de reflexió, per a un públic més ampli.