Assignatures curs propedèutic

Assignatures del màster
Any I - Curs Propedèutic
PRIMER SEMESTRE (del 28 de setembre de 2020 al 15 de gener de 2021)

 
CURSOS D'INTRODUCCIÓ A L'ESPECIALITZACIÓ
 • 6LCP01 Introducció a la lectura de textos i autors litúrgics [assignatura anual].-
  • Prof. Gabriel Seguí
  • Dijous, de l’1 d’octubre al 14 de gener – De 12,10 a 13,55 h (4 ECTS anuals)
 • 6LCP02 Metodologia de la investigació litúrgica.- 
  • Prof. Josep M. Turull
  • Dijous, de l’1 d’octubre al 14 de gener – De 16,00 a 16,50 h (3 ECTS)
 • 6LCP03 Panorama general de les litúrgies cristianes.-
  • Prof.  Emili Villegas
  • Dimecres, del 30 de setembre al 13 de gener – De 10,05 a 10,55 h (3 ECTS)
 • 6LCP09 Introducció a la notació musical.- 
  • Prof. Sergi Zauner
  • Divendres: del 2 d’octubre al 15 de gener, en periodicitat quinzenal – De 17,00 a 20,00 h (3 ECTS)
CURS INTENSIU 
 • 6LCP08 Introducció a la Constitució Sacrosanctum concilium: Sana tradició i legítim procés (SC 23).-
  • Prof. Manuel Fernando Sedano
  • Del 28 de setembre al 8 d’octubre – Horari lliure, matí i tarda (cf. quadre d’horaris) (3 ECTS) 

 

CURSOS DE LLENGÜES
 • 6LCPLC Llatí A1-C2 [assignatura anual].-
  • Profs. Pere Fàbregas i Jordi Margarit
  •  
  • Dilluns, dimarts i dimecres, del 28 de setembre al 13 de gener 
  •  
  • (Prof. Pere Fàbregas: dilluns, de 16,00 a 17,45 h, i dimarts, d’11,15 a 12,05 [tutoria] i de 12,10 a 13,00 h;
  • Prof. Jordi Margarit: dimarts, de 16,00 a 16,50 h, i dimecres, de 9,10 a 10,00 h i d’11,15 a 12,05 h) (10 ECTS anuals)
 •  
 • 6LCPGA Grec A1-A2 [assignatura anual].-
  • Prof. Sergi Grau
  •  
  • Dimarts, dimecres i dijous, del 29 de setembre al 14 de gener
  •  
  • (dimarts, de 13,05 a 13,55 h; dimecres, de 16,00 a 16,50 h (tutoria), i dijous, d’11,15 a 12,05 h)
  •  
  • (5 ECTS anuals)
  •   
 
 
SEGON SEMESTRE (del 8 de febrer al 4 de juny de 2021)
 
CURSOS D’INTRODUCCIÓ A L’ESPECIALITZACIÓ
 • 6LCP01 Introducció a la lectura de textos i autors litúrgics [assignatura anual].-
  • Prof. Gabriel Seguí
  • Dijous, del 11 de febrer al 3 de juny – D’12,10 a 13,55 h (4 ECTS anuals)
 • 6LCP07 Litúrgia i Bíblia: teologia de la Paraula de Déu.-
  • Prof. Marcos Aceituno
  • Divendres, del 12 de febrer al 4 de juny – De 10,05 a 10,55 h (3 ECTS)
CURS INTENSIU
 • 6LCP04 Introducció a la ciència litúrgica.-
  • Prof. Gonzalo Guzmán
  • Del 8 al 19 de febrer – En horari lliure, matí i tarda (cf. quadre d’horaris,) (3 ECTS)    
CURSOS DE LLENGÜES
 • 6LCPLC Llatí A1-C2 [assignatura anual].-
  • Profs. Pere Fàbregas i Jordi Margarit
   • Dilluns, dimarts i dimecres, del 8 de febrer al 2 de juny
   • (Prof. Pere Fàbregas: dilluns, de 16,00 a 17,45 h, i dimarts, d’11,15 a 12,05 [tutoria] i de 12,10 a 13,00 h; Prof. Jordi Margarit: dimarts, de 16,00 a 16,50 h, i dimecres, de 9,10 a 10,00 h i d’11,15 a 12,05 h)
  • (10 ECTS anuals)
 • 6LCPGA Grec A1-A2 [assignatura anual].-
  • Prof. Sergi Grau
   • Dimarts, dimecres i dijous, del 9 de febrer al 3 de juny
   • (dimarts, de 13,05 a 13,55 h; dimecres, de 16,00 a 16,50 h (tutoria), i dijous, d’11,15 a 12,05 h) (5 ECTS anuals)
  • SEMINARI
   • 6LCP00 Seminari de Síntesi teològica.- Prof. Gabriel Seguí
    • Dilluns, del 8 de febrer al 31 de maig – D’11,15 a 13,00 h (4 ECTS)