Assignatures màster Any II

Assignatures del màster

Litúrgia- Segon curs (60 ECTS)
 
PRIMER SEMESTRE 
 

MATÈRIES TRONCALS

 • 6L115E L’espai celebratiu: arquitectura i litúrgia.
  • Prof. Carles Elias
  • Dimarts, del 15 de setembre al 12 de gener – De 10,05 a 12,05 h (3 ECTS)
 • 6L116E  Fonts i interpretació de les anàfores orientals i occidentals.
  • Profs. Rafael Serra
  • Dimarts, del 15 de setembre al 12 de gener – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)
 • 6L117E Teologia i  estructura de la celebració eucarística. El culte eucarístic
  • Prof. Jordi Font 
   Dimecres, del 16 de setembre al 13 de gener – De 9,10 a 10,00 h
 • 6L059E Pastoral litúrgica.
  • Prof. Joan Obach
  • Dijous, del 17 de setembre al 14 de gener – D’11,15 a 13,00 h (3 ECTS)
 • 6L059E Pneumatología litúrgica.
  • Prof. Adolfo Lucas [curs intensiu - modalitat presencial i parcialment telemàtica]
  • Del 2 al 13 de novembre – En horari lliure, matí (cf. quadre d’horaris, p. ...) (3 ECTS)

MATÈRIES OPTATIVES
 • 6L12CO Litúrgia i pietat popular.
  • Prof. Adolfo Lucas (coord.) [curs intensiu - modalitat presencial i parcialment telemàtica]
  • Del 2 de novembre al 4 de desembre – En horari lliure, tarda (cf. quadre d’horaris)(bloc litúrgic: Prof. Adolfo Lucas, del 2 al 13 de novembre [10 h]; bloc bíblic: Prof. Marcos Aceituno, del 16 al 20 de novembre [5 h]; bloc teologicopastoral: Prof. Daniel Palau, del 23 al 27 de novembre [5 h] i bloc antropològic: Prof. Ramon Ollé, del 30 de novembre al 4 de desembre [10 h]) 
  • (3 ECTS)
 
TUTORIES PERSONALITZADES
Prof. Gabriel Seguí [hores per convenir]
 
 
 
 
 
SEGON SEMESTRE (del 8 de febrer al 4 de juny de 2019)
  
MATÈRIES TRONCALS
 • 6L052E El Caeremoniale episcoporum

  • Prof. Joan Baburés
  • Dilluns, del 8 de febrer al 31 de maig – De 12,10 a 13,55 h (3 ECTS)
 • 6L112E Espiritualitat i litúrgia.

  • Prof. Pere Montagut
  • Dimarts, del 9 de febrer a l'1 de juny – De 9,10 a 10,55 h (3 ECTS)
 • 6L120E Litúrgia, música i cant. Història i anàlisi a partir del magisteri entorn del Vaticà II.-

  •  
  • Prof. Jordi-Agustí Piqué [modalitat presencial i parcialment telemàtica]
  • Dimarts, del 9 de febrer a l’1 de juny – D’11,15 a 13,00 h (sessions presencials: 9 de febrer, 2 de març, 13 d’abril i 4 de maig)
  • (3 ECTS)
 • 6L008E Teologia de la Litúrgia.-
  • Prof. Jaume González
  • Dimecres i dijous, del 10 de febrer al 3 de juny
  • (dimecres, d’11,15 a 12,05 h; dijous, de 10,05 a 12,05 h) (4,5 ECTS)
 • 6L113E Introducció a l'any litúrgic, el calendari i el martirologi 

  • Prof. Jaume González
  • Divendres, del 12 de febrer al 4 de juny – De 9,10 a 10,00 i d'12,10 a 13,00 h (4,5 ECTS) 
 • 6L118E Mariologia litúrgica: les misses de la Mare de Déu i el culte mari  

  •  
  • Prof. Antonio Astigarraga [curs intensiu – modalitat presencial]
  • Del 19 al 30 d’abril – Horari lliure, matí i tarda (cf. quadre d’horaris, p. ...) (3 ECTS)
 • 6L119E Lineamenta liturgica dels episcopats llatinoamericans i del CELAM.- 

  •  
  • Prof. Emilio Rueda [curs intensiu – modalitat telemàtica]
  • Del 8 al 26 de febrer – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)
 
MATÈRIES OPTATIVES
 • 6L13CO Dret litúrgic.- Prof. Josep Queraltó.

  • Dijous, de l’11 de febrer al 3 de juny – De 12,10 a 13,55 h (3 ECTS)
  
TUTORIES PERSONALITZADES
Prof. Gabriel Seguí [hores per convenir]