El nostre màster

Màster de Liturgia

 

Informació bàsica:

Crèdits: 146,5 ECTS

Durada: Dos anys

Horaris: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

on?: A la seu de la Facultat de Teología de Catalunya (C/ Diputació 231 de Barcelona)

 

La programació dels estudis del bienni de màster es distribueix en dos anys (any A i any B) dividits en dos semestres (de setembre a gener, i de febrer a maig), d'acord amb un pla cíclic. Cada semestre constitueix una unitat temàtica, cosa que facilita una distribució de l'escolaritat per semestres, d'acord amb les possibilitats dels alumnes.

El contingut dels estudis es distribueix en tres àrees, diferents per l'objecte i la metodologia: àrea teològica, àrea històrica i àrea d'aplicació. Els cursos de l'especialització litúrgica es distribueixen en fonamentals, optatius i seminaris. Els cursos fonamentals i els seminaris han de ser cursats obligatòriament. Alguns dels cursos optatius poden ser dispensats o intercanviats per crèdits d'altres especialitats, amb l'autorització del Director de l'Institut