Notícies

L'Institut Superior de Litúrgia dedica la Jornada Acadèmica a "La litúrgia com a signe i instrument de salvació"

14 de febrer de 2023 - General

La Jornada acadèmica de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB) ha estat dedicada a "La litúrgia com a signe i instrument de salvació", i ha estat a càrrec del Dr. Ángel Cordovilla, professor de la Universidad Pontíficia de Comillas.
La primera part ha girat al voltant de "La Litúrgia com a matriu de l'experiència i de la teologia de salvació". La segona part ha versat sobre "Algunes categories soteriològiques amb especial significat litúrgic: il·luminació, divinització, sacrifici, satisfacció, admirable intercanvi". La jornada ha estat presidida pel president de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, el Dr. Gabriel Seguí.
Al migdia s'ha obert la Jornada com a activitat de la Quarta Hora de les Facultats de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Aquesta Jornada ha estat marcada per una bona assistència.