Año I - A

Segundo ciclo - Licenciatus (Máster) 120 ECTS

Año A (60 ECTS)

Horarios: curso 2023-2024

 

Programa

La programació dels estudis del bienni de llicència en Litúrgia es distribueix en dos anys independents (any A i any B), dividits en dos semestres (d’octubre a gener, i de febrer a maig). Per tant, es pot començar la llicència en Litúrgia per l'any A o el B indistintament.  

L' Any A es va impartir durant el curs 2021/2022 i es torna a impartir el curs 2023/2024.

 

PRIMER SEMESTRE

del 12 de septiembre de 2023 al 12 de enero de 2024

 

Seminarios:

6L038S La performatividad del lenguaje litúrgico en el contexto africano (3 ECTS) - Prof. René Simboro

Del 2 al 11 de octubre - Horario libre, mañana y tarde (cf. cuadro de horarios)

 

Cursos de especialización:

6L017E Los salmos en el Oficio divino (3 ECTS)- Prof. Jordi Latorre

Lunes, del 18 de septiembre al 8 de enero – De 11,15 a 13,00 h. 

6L002E Historia de la liturgia I (3 ECTS) - Prof. Gabriel Seguí

Martes, del 12 de septiembre al 9 de enero – De 11,15 a 13,00 h.

6L122E Fuentes y celebración de la Liturgia de les horas (3 ECTS) - Prof. Jaume González

Jueves, del 14 de septiembre al 11 de enero – D’10,05 a 12,05 h.

6L092E Las exequias cristianas (3 ECTS) - Prof. Emili Villegas

Jueves, del 14 de septiembre al 11 de enero – De 12,10 a 13,55 h.

6L123E Arqueología cristiana en referencia a la liturgia (3 ECTS) - Prof. Gemma Garcia

Viernes, del 3 de noviembre al 12 de gener – De 11,15 a 13,55 h.

6L101E Celebración de los sacramentos de la penitencia y la unción de los enfermos (3 ECTS) - Prof. Ignacio Tomás

Del 23 al 27 de octubre; del 13 al 17 de noviembre ; y del 11 al 15 de diciembre- Horario libre, mañana y tarde (cf. cuadro de horarios)

6L104E Celebración del sacramento del orden y los ministerios laicales (3 ECTS) - Prof. Giovanni Zaccaria

Del 18 al 21 de septiembre ; y del 20 al 24 de noviembre - Horario libre, mañana y tarde (cf. cuadro de horarios)

 

Cursos optativos:

6L06CO Epistemología y didáctica de la liturgia: análisis de los principales manuales de liturgia (3 ECTS) - Prof. Amador Fernández

Del 6 al 10 de noviembre; y del 27 de noviembre al 1 de diciembre - Horario libre, mañana y tarde (cf. cuadro de horarios)

6L07CO Liturgia, teología y música (3 ECTS) - Prof. Jordi Agustí Piqué

Divendres, del 15 de septiembre al 27 de octubre – De 9,30 a 13,30 h.

 

Tutorías personalizadas:

Prof. Jordi Font [miércoles, de 10,05 a 10,55 h]

 

SEGUNDO SEMESTRE

del 5 de febrero de 2024 al 7 de junio de 2024

 

Seminarios:

6L035S La liturgia y los Padres de la Iglesia (3 ECTS) - Prof. Joan Torra

Lunes, del 5 de febrero al 3 de junio – De 12,10 a 13,55 h.

6L037S La enseñanza litúrgica y catequética en De Catequizandis Rudibus de san Agustín (3 ECTS) - Prof. Joaquim Meseguer

Jueves, del 8 de febrero al 6 de junio – De 11,15 a 13,00 h.

 

Cursos de especialización:

6L103E Introducción a las fuentes de la liturgia romana (4,5 ECTS) - Prof. Gabriel Seguí

Lunes, del 5 de febrero al 3 de junio – De 10,05 a 10,55 h;

Martes, del 6 de febrero al 4 de junio – De 11,15 a 13,00 h.        

6L109E Sacramentales mayores, bendicional y ritual de exorcismos (3  ECTS) - Prof. Eduard Pire

Miércoles, del 7 de febrero al 5 de junio – De 9,10 a 10,55 h.

6L006E Historia de la liturgia II (3 ECTS) - Prof. Jaume González

Jueves, del 8 de febrero al 6 de junio – De 9,10 a 10,55 h

6L121E La iniciación cristiana: estructura litúrgica y contenido sacramental (4,5 ECTS) - Prof. Ignasi Fossas

Viernes, del 9 de febrero al 7 de junio – De 9,10 a 10,55 y d’11,15 a 13,00 h.

6L091E Celebración del sacramento del matrimonio (3 ECTS) - Prof. Adolfo Lucas Maqueda

Del 5 al 16 de febrero - Horario libre, mañana y tarde (cf. cuadro de horarios)

6L124E Liturgia y sacramentos (3 ECTS) - Prof. Manuel Fernando Sedano

Del 21 de febrero al 1 de marzo - Horario libre, mañana y tarde (cf. cuadro de horarios)

6L125E Introducción a las fuentes y a la estructura ritual de la liturgia hispánica y a las liturgias occidentales no romanas (3 ECTS) - Prof. Ignacio Tomás

Del 4 al 8 de marzo; del 8 al 12 de abril; y del 6 al 10 de mayo - Horario libre, mañana y tarde (cf. cuadro de horarios)

6L044E Introducción a las liturgias del Oriente cristiano (3 ECTS) - Prof. Salvador Aguilera

 

Tutorías personalizadas:

Prof. Jordi Font [horas a convenir]