Primer cicle: Grau - Bacc

Primer cicle - Baccalaureatus en Litúrgia (Grau)

En aquest moment, poden accedir a aquesta titulació els qui estan en possessió del Batxillerat en Teologia i han fet el curs propedèutic de la llicenciatura en Litúrgia.